Співробітники

Шульженко Ассоль Володимирівна

Старший викладач кафедри правосуддя

Адреса викладача у соціальній мережі «Фейсбук»:   https://www.facebook.com/assol.shulzhenko. 

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=22xK_CYAAAAJ&hl=ru

Europass:Curriculum Vitae

Автобіографічна довідка

Народилась в сім’ї службовців. Закінчила Сумську загальноосвітню  середню школу № 15. Отримала  вищу педагогічну освіту за спеціальністю «учитель української мови і літератури і російської мови і літератури»  в Сумському  державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка.

З 1996 по 1998 роки працювала учителем російської мови в ЗОШ № 26.

З 1998 по 2010 роки працювала в органах внутрішніх справ УМВС України в Сумській області на посадах старшого інспектора, слідчого і старшого слідчого. Звільнилась у запас.

З 2004 по 2006 роки навчалась у Київському Національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство»  на експертно-криміналістичному факультеті, який закінчила з відзнакою.

З 2010 року працює на посаді старшого викладача юридичного факультету СНАУ кафедри правосуддя.

НАУКОВА РОБОТА

2017

Наукові статті

Шульженко А.В.  Експертний висновок як доказ у кримінальному процесі. / А.В. Шульженко // Приватне і публічне право. – 2017. – № 1. – С.97-100.

Шульженко А.В. Психіатрична експертиза і поняття адекватності в кримінальному процесі / А.В. Шульженко // Приватне та публічне право. – 2017. – № 2. – С. 92-95.

Шульженко А.В. Поняття адекватності у кримінальному процесі України. / А.В. Шульженко //  Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 2 [Електронний ресурс]: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja.

Тези доповідей на конференціях

Шульженко А.В. Судові експертизи при розслідуванні зґвалтувань / А.В. Шульженко // Матеріали щорічної  четвертої  всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні питання  вітчизняної юридичної науки» 13-14 квітня 2017 р. – с. 149-152.

Шульженко А.В. Проблемні питання вилучення речових доказів / А.В. Шульженко //Матеріали щорічної   науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ 19-21 квітня 2017. – т.1 . – С. 242-243.

Шульженко А.В. Проблемні питання зберігання речових доказів / І.А. Петрова,  А.В. Шульженко //  Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» від 26-27 травня 2017 Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

2016

Наукові статті

Шульженко А.В. Принципи та особливості судово-експертної діяльності / А.В. Шульженко // Право і суспільство. – 2016. – № 2. – С.195-199

Шульженко А.В. Процесуальний статус та особливості процесуальної діяльності експерта і спеціаліста / А.В. Шульженко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016. – № 19 [Електронний ресурс]: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc19/36.pdf.

Шульженко А.В. Експертний висновок як доказ вини і невинуватості особи у кримінальному процесі/ А.В. Шульженко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Випуск 3. – Т. 2. – С. 152-155.

Тези доповідей на конференціях

Шульженко А.В. Принципи експертної діяльності. / А.В. Шульженко // Матеріали щорічної  третьої всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні питання  вітчизняної юридичної науки» 14-15 квітня 2016 р. – с. 108-110.

Шульженко А.В. Особливості процесуальної взаємодії слідчого і експерта. / А.В. Шульженко // Матеріали щорічної   науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. Квітень  2016 р.

Шульженко А.В. Психiатрична экспертиза у встановленнi суб’єктивноi сторони злочину//Матеріали V Міжнародної науково – практичної конференції ХНУВС «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави»  від 19.12.2016 р.

Навчально-методичні посібники

Правознавство: навчальний посібник: у 2 т. / За заг. редакцією М.П. Курила. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016 (Шульженко А.В. – Розділ 16. – «Основи кримінального процесуального права» –  Т.2. – С. 322-371).

Правознавство: навчальний посібник: у 2 т. / За заг. редакцією М.П. Курила. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016 (Шульженко А.В. – Розділ 17. – «Судова, правоохоронна і правозахисна діяльність». –  Т.2. – С. 373-421).

2015

Тези доповідей на конференціях

Шульженко А.В. Запобіжні заходи як спосіб контролю поведінки підслідної особи. / А.В. Шульженко // Матеріали щорічної  другої  всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні питання  вітчизняної юридичної науки» 16-17 квітня 2015 р. – с. 109-111.

Шульженко А.В. Відмінність функцій спеціаліста і експерта в кримінальному процесі.  /А.В. Шульженко // Матеріали Щорічної науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету, 21-24 квітня 2015 року.