Події на факультеті

Нові видання науково-викладацького колективу юрфаку СНАУ

За загальною редакцією д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М.М. Ясинка вийшов в друк колективний науково-практичний коментар Цивільно-процесуального кодексу України. В даному науково-практичному коментарі Цивільного процесуального кодексу України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм цивільно процесуального права з роз’ясненням і коментуванням всіх його положень.