Співробітники

Чернега Катерина Віталіївна

E-mail: katerina7chernega@gmail.com 

Автобіографічна довідка 

Народилася у м. Магдебург, Німеччина, у 1989 році.

Закінчила юридичний факультет ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” за спеціальністю “Правознавство” (2012 р.), отримала диплом магістра з відзнакою. В аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит з 2015 року.

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2016

Монографія

Колдовский А. В. Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятий / А.В. Колдовский, Е.В. Чернега, Н.А. Петрова. – D.: LAPLAMBERT Academic Publishing, 2016. – 132 с. – ISBN: 978-3-659-82709-9

Наукові статті

Чернега К.В. Негативний вплив соціальних мереж на підлітка ХХІ століття / К.В. Чернега // Студентська наука. – 2016.- Т.1.- 2016.- С.56-68

2015

Наукові статті

Чернега К.В. Проблемні аспекти теоретичного осмислення крипто валюти, як явища сучасної інформаційної економіки / К.В. Чернега // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи. – 2015. – Випуск 42.- С.100-110

Тези доповідей на конференціях

Чернега К.В. Іпотеказемлі–складний інструмент економіко-правовихвідносин / К.В. Чернега // Матеріалинауково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – С. 346

Чернега К.В. Український народ як суб’єкт права власності на землю / К.В. Чернега // Матеріали ІІ Всеукраїнської НПК «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» (16-17 квітня 2015 р.). – С. 57-59.

Чернега К.В. Сутність соціального діалогу та його роль у запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) / К.В. Чернега // Матеріали науково-практичної конференції за участю: Національної служби посередництва і примирення; Національної академії державного управління при Президентові України; Харківського регіонального інституту державного управління ( 7 жовтня 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-4/doc/1/15.pdf