Співробітники

Мартиненко Володимир Олександрович

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри Геодезії та землеустрою

Електронна адреса: mart.volodymyr@gmail.com

Автобіографічна довідка

Народився 1 грудня 1958 р. в м. Суми.

В 1985 році закінчив Харківський державний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобув кваліфікацію «Географ, викладач географії».

В 1999 році закінчив Українську академію банківської справи, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік та аудит» та здобув кваліфікацію «Економіст».

В 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління у Спеціалізованій вченій раді Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 В 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

З 2007 року і по теперішній час працюю доцентом кафедри «Геодезії та землеустрою» в Сумському національному аграрному університеті за сумісництвом.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи більше 30 років.

Опубліковано понад 130 наукових і науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: геодезія та землеустрій, землевпорядкування та кадастр, екологічний менеджмент, енергоменеджмент, державне управління соціально-економічним розвитком, менеджмент державних установ та організацій.

Наукові роботи

Стаття у виданнях іноземних держав та виданнях України, що включені до міжнародних науково метричних баз

 Мартиненко В.О., Оніщенко М.Л. Проблеми та перспективи розвитку галузі туризму в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Мартиненко, М.Л. Оніщенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №21. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-21-2018

Мартиненко В.О., Гордієнко В.П. Аналіз функціонування офшорних зон та шляхи подолання наслідків їх негативного впливу на економіку України [Електронний ресурс] / В. О. Мартиненко, В. П. Гордієнко // Економіка та суспільство. – 2018. – № 10. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua

Мартиненко В.О., Гордієнко В.П. Впровадження системи енергоменеджменту – шлях до зменшення енергоспоживання об’ектами муніципальної сфери [Електронний ресурс] / В. О. Мартиненко, В. П. Гордієнко / / Глобальні та національні проблеми економіки, Вип.15, . – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017

Мартиненко В.О., Гордієнко В.П. Особливості державного регулювання механізмів розвитку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку [Електронний ресурс] / В. О. Мартиненко, В. П. Гордієнко // Економіка та суспільство. – 2017. – № 10. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua

Мартиненко В.О., Оніщенко М.Л. Альтернативні джерела енергії як умова вирішення зростаючих проблем енергозабезпечення [Електронний ресурс] / В. О. Мартиненко, М.Л. Оніщенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6 – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/6-2017-ukr

Мартиненко В.О., Оніщенко М.Л. Шляхи і напрями вдосконалення державного регулювання зайнятості населення в ринкових умовах [Електронний ресурс] / В. О. Мартиненко, М.Л. Оніщенко // Глобальні та національні проблеми економіки, Вип.16,  – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017

Мартиненко В.О. Формування підходів щодо підвищення ефективності розвитку будівельного комплексу України / В.О.Мартиненко //Вісник Сумського національного аграрного університету: збірник наукових праць серія «Будівництво» – Суми : СНАУ, – 2014. – С. 69-74.

Мартиненко В.О. Роль інновацій у підвищенні конкурентоспроможності регіонів в Україні. / В.О. Мартиненко // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – S. 356-361.

Мартиненко В.О. Муніципальний екологічний менеджмент: проблеми та шляхи його запровадження / В.О. Мартиненко //  Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – С. 96 – 99.

Мартиненко В.О. Екологічний менеджмент, як важлива складова забезпечення екологічної безпеки в місті // Глобальні та національні проблеми економіки – Електронне наукове фахове видання. Вип.3, 2015. – С. 607-611. Режим доступу : http://www.global-national.in.ua