Співробітники

КЛЄЦОВА (ПОЛЯНСЬКА) НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин

Europass: Curriculum Vitae

Адреса електронної пошти: klietsovanataliia@gmail.com

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DgsAU5gAAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4910-8912

Автобіографічна довідка 

Народилася 19.11.1983 р. у м. Суми у родині педагога. З 1990 року по 1999 рік навчалася у Загальноосвітній школі перших-третіх ступенів № 17 м. Суми. У 1999 році перейшла до класичної гімназії з поглибленим вивченням іноземної мови в м. Суми та у 2001 році закінчила її із золотою медаллю (Атестат з відзнакою СМ № 16656350 від 22 червня 2001 року). Навчалася у Сумському національному аграрному університеті (денна форма навчання).

У 2006 р. закінчила Сумський національний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Отримала диплом з відзнакою (СМ № 29905784 від 16 червня 2006 року). Паралельно у 2006 р. отримала диплом з відзнакою молодшого спеціаліста за спеціальністю “Правознавство” і здобула кваліфікацію юриста (СМ № 30264555).

З квітня по жовтень 2005 р. проходила виробничу практику в Сполученому Королівстві Великобританії (супервайзер, менеджер з тім-білдінгу та роботи з персоналом на підприємстві Ltd “Haygrove”, Ледбері).

З червня 2006 р. по листопад 2006 р. працювала заступником директора у Приватному підприємстві Аудиторська фірма “Зєвс” до зарахування на навчання з відривом від виробництва в аспірантурі СНАУ за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (свідоцтво про закінчення аспірантури А № 77 від 16.11.2009 р.)

У 2009 році присвоєне звання “Аспірант року–2009” Сумського національного аграрного університету за найбільшу кількість наукових публікацій за напрямком дисертаційного дослідження та участю у міжнародних конференціях.

У грудні 2009 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: “Розвиток іноземного інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку” (спеціальність 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”). Науковий ступінь кандидата економічних наук присуджено 14 квітня 2010 р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії (протокол № 65-06/3; Диплом кандидата наук ДК № 057949).

У 2010 році здобула стипендію Лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Постанова Верховної Ради України від 23 грудня 2010 року № 2876-VI).

З 2010 року по 2013 рік працювала відповідальним секретарем серії “Економіка та менеджмент” науково-методичного журналу “Вісник Сумського НАУ” (внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus).

З 2012 року по 2013 рр. навчалась на юридичному факультеті Сумського національного аграрного університету (заочне відділення), отримала диплом з відзнакою про отримання базової вищої освіти за напрямом підготовки “Правознавство” та здобула кваліфікацію бакалавра права (СМ № 43977413).

У 2015 році вступила до магістратури за спеціальністю “Правознавство” на денну форму навчання, яку закінчила у 2017 році і отримала диплом з відзнакою про отримання повної вищої освіти за спеціальністю “Правознавство” та здобуття кваліфікації магістра Права (М 17 № 049819).

15 грудня 2015 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції (атестат доцента 12 ДЦ № 045375).

22 лютого 2018 р. рішенням № 355/2 Аудиторської палати України на підставі Закону України “Про аудиторську діяльність” присвоєна кваліфікація аудитора (сертифікат аудитора № 007603).

З листопада по грудень 2009 р. – асистент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, з січня по серпень 2010 р. – старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, з вересня 2010 р. – доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції СНАУ. З вересня 2016 р. по 2017 р. – за сумісництвом старший науковий співробітник науково-дослідної частини СНАУ.

За період роботи на факультеті економіки і менеджменту СНАУ викладала 12 дисциплін українською та англійською мовами у повному обсязі. Серед них: управління персоналом (укр. мовою), менеджмент персоналу (укр. мовою), інвестиційний менеджмент (укр. мовою), міжнародний маркетинг (укр. мовою), аграрний маркетинг (укр. мовою), етика та естетика (англ. мовою), теоретичні та правові основи сільськогосподарської діяльності (укр. та англ. мовами), зовнішньоекономічна діяльність (укр. та англ. мовами), зовнішньоекономічна діяльність підприємств (укр. та англ. мовами), трудове право (англ. мовою), господарське право (англ.мовою), основи наукових досліджень (укр. та англ. мовами).

З 01 вересня 2017 року працює на юридичному факультеті на посаді доцента кафедри Міжнародних відносин. Викладає англійською мовою такі дисципліни: порівняльне трудове та соціальне право, трудове право, ораторське мистецтво, загальна теорія права, господарське право, основи наукових досліджень.

У 2017 році отримала сертифікат рівня знання англійської мови (Certificate B2) (86 балів із 100).

Клєцова Н. В. підвищує кваліфікацію, виконуючи програми стажування:

в Україні:

11.02.2013–25.03.2013 р. (68 годин) – Сумський національний аграрний університет за програмою “Розроблення дистанційних курсів в системі Moodle” (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 864542 від 05 квітня 2013 року);

02.06.2015–12.06.2015 р. (108 годин) – ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності” (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 178504 від 12 червня 2015 року);

За кордоном:

22.06.2017–29.06.2017 р. (108 годин) – National Center for Distance Education of the public research institution “Centre for Higher Education Studies”, Prague, Czech Republic (Національний центр дистанційної освіти державного науково-дослідного інституту “Центр досліджень вищої освіти”, м. Прага, Чеська Республіка) за програмою “Open Education and Information Society” (“Відкрита освіта та інформаційне суспільство”) (свідоцтво про підвищення кваліфікації від 29 червня 2017 року);

25.10.2017–29.10.2017 р. (84 годин) – University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria (Університет національної та світової економіки, м. Софія, Болгарія) за програмою “Role and Importance of International and Supernational Law in the Modern World”, Law Faculty (“Роль і значення міжнародного права в сучасному світі, юридичний факультет ”) (свідоцтво про підвищення кваліфікації від жовтня 2017 року);

02.03.2018–11.03.2018 р.: здійснено освітній візит до Європейського Суду з прав людини (European Court of Human Rights), Ради Європи (Council of Europe) (місто Страсбург, Франція).

Відвідування практичних тренінгів

21.09.2016 р. – отримано сертифікат учасника воркшопу “Funding Your Scientific Activities: Success Story” в рамках проекту “Support in the Harmonization of the Bologna System of Higher Education System of Agricultural Universities in Ukraine” (Чеська Республіка-Україна);

21.09.2016 р. – отримано сертифікат учасника круглого столу “How the EU Assessment Changed Everything for Scholars and Universities in Czech Republic. Degrees in Czech Republic” в рамках проекту “Support in the Harmonization of the Bologna System of Higher Education System of Agricultural Universities in Ukraine” (Чеська Республіка-Україна);

06.10.2016 р. – отримано сертифікат учасника одноденного воркшопу “How to Apply for Scholarship within International Mobility Programme” в рамках проекту “Support in the Harmonization of the Bologna System of Higher Education System of Agricultural Universities in Ukraine” (Чеська Республіка-Україна);

13.06.201714.06.2017 р. – отримано сертифікат учасника дводенного семінару “Increase of Know-How in Quality Management of University Education” в рамках проекту “Enhancement of Capacity Building Process in Quality of Education and Research at SNAU and SSU” (Чеська Республіка-Україна).

23.02.2018 р. – отримано сертифікат учасника-волонтера регіональної (не)конференції для педагогів афілійований міні-EdCamp Sumy за темою “Школа для життя: біоетичні виміри” (м. Суми).

15-20 лютого 2018 р. – отримано сертифікат учасника Media School in SNAU, пройшла повний курс навчання та створила власний медіа проект.

Клєцова Н. В є співвиконавцем госпдоговірних та бюджетних тематик. Зокрема:

2009 р. виконавець госпдоговірної тематики для підприємства ТОВ “Голландські аграрні інвестиції” на тему “Шляхи вдосконалення розвитку підприємств з іноземними інвестиціями” (ДБТ №11/4).

2010 р. прийнято участь у міжнародному проекті “Economics, Social Policies and Citizenship in the European Union – Evidence of V 4 countries and Perspectives for Ukraine” within “the European & Visegrad week” (“Економіка, соціальна політика та громадянство в Європейському Союзі – Докази країн V 4 та перспективи для України” в рамках “Європейський та Вишеградський тиждень”) (10.10.2010–16.10.2010) з колективом представників Вишеградської четвірки

2010 р. була співвиконавцем ДБТ №14/33 на тему: “Стратегічні сценарії розвитку зовнішньоекономічної діяльності в АПК України за різних умов реалізації її інтеграційних прагнень (ЄС, СНД, Митний Союз)”.

2017-2020 рр. співвиконавець проекту для молодих вчених України “Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект” (№ держ. реєстрації: 0117 U 006531).

16.10.2018-26.10.2018 р. – учасник і тьютер проекту Erasmus+ “Common Europe-Common values” – Polish-Ukrainian-Lithuanian journalistic-ceramic exchange (“Спільна Європа – спільні цінності” – польсько-українсько-литовська журналістсько-керамічний обмін) (отримано сертифікат Youthpass ID: NU5L-YWU8-ZG6N-PCEN)

Результати проведених Клєцовою Н. В. досліджень опубліковані у 115 працях, з них 80 наукового та 33 публікацій навчально-методичного характеру, 24 наукових праць опубліковано у фахових виданнях (12 з них входять до БД Index Copernicus International), 5 розділи у монографіях, 14 публікацій у зарубіжних виданнях, 1 стаття у закордонному виданні, що входить до БД Web of Science. Роботи, які входять до циклу, були відмічені на низці міжнародних конференцій за кордоном (зокрема, в Польщі, Болгарії, Білорусії, Чеській Республіці, Російській Федерації,).

Напрямок “Економічні та юридичні науки”

Наукові статті у зарубіжних виданнях, що індексуються БД Web of Science:

Klietsova N. Enhancing Knowledge Society Concept via Educational Projects / Oksana Zamora, Tetiana Khvorost, Nataliia Klietsova, 2017, Czech Republic (у друці)

Монографії:

Клєцова Н. В. Сучасні підходи управління найманими працівниками / Клєцова Н. В. // Перспективи розвитку ресурсного потенціалу аграрних формувань за умов економічних трансформацій : монографія / за ред. Н. Строченко, С. Терещенко. – Суми: СНАУ, 2015. – С. 226–245(0,8 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Розвиток менеджменту персоналу в сільськогосподарських підприємствах України в контексті трансформаційних процесів економіки / Клєцова Н. В. // Система національного менеджменту в контексті інтеграційного виміру : монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л. І. Михайлової. – Суми: ПП Вінниченко М. Д., ФОП Литовченко Є. Б., 2014. – С. 305–326 (1,3 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Прогнозування змін в інвестиційному забезпеченні сільськогосподарських підприємств Сумської області/ Н. В. Клєцова // Актуальні питання розвитку сучасної економіки: колективна монографія / Ч. 2. – Умань, 2011. – С. 163–167 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Функціонування підприємств з іноземними інвестиціями Сумської області у сільському господарстві / Н. В. Клєцова // Соціальний розвиток сільських регіонів: колективна монографія / За ред. д-ра соціол. наук, проф. А. М. Шатохіна. – Умань: Сочінський, 2009. – С. 110–113 (0,3 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Аналітичний аспект іноземного інвестування в Україні / Клєцова Н. В. // Національний менеджмент організацій: інтеграційний вимір : монографія/ За ред. д-ра ек. наук, проф. Л. І. Михайлової. – Суми : Видавництво “Козацький вал”, ВАТ “Сумська обласна друкарня”, 2009. – С. 227–240 (0,6 друк. арк.).

Наукові статті:

Клєцова Н. В. Вдосконалення трудового законодавства України при працевлаштуванні найманих працівників як один із заходів формування безпеки у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції / Н. В. Клєцова, Н. В. Волченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. – 2018. – №1. (у друці) Index Copernicus

Клєцова Н. В. Правові засади банківської безпеки в контексті європейської інтеграції України / Н. В. Волченко, Н. В. Клєцова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – №6. –С. 127–130. Index Copernicus

Клєцова Н. В. Міжнародна практика мотивації найманих працівників шляхом надання відпусток: теоретичний аспект / Н. В. Клєцова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент” Випуск 4(63). – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2017. –С. 31–36 (0,6 друк. арк.). Index Copernicus

Клєцова Н. В. Підбір на посаду найманих працівників із застосуванням соціальних мереж / Н. В. Клєцова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2 (13). – Полтава: ПДАА, 2017. – С. 235–243 (0,6 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Шляхи скорочення витрат на персонал на підприємствах окремих областей Північно-Східного регіону України/ Клєцова Н. В. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Cерія “Економіка і менеджмент”. – 2016. – № 1 (67). – С. 53–58 (0,4 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Залучення найманих працівників з високим потенціалом у сільськогосподарські підприємства України / Н. В. Клєцова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 427–432 (0,6 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Робота в умовах фінансової кризи України/ Клєцова Н. В. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Cерія “Економіка і менеджмент”. – 2015. – № 4 (63). – С. 149–153 (0,5 друк. арк.). Index Copernicus

Клєцова Н. В. Побудова алгоритму працевлаштування без досвіду роботи / Н. В. Клєцова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: Економічні науки. Спец. випуск 2015 / Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава: ПДАА, 2015. – С. 122–128 (0,5 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Причини та наслідки плинності найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах України / Клєцова Н. В. // Збірник наукових праць Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана “Стратегія економічного розвитку України”. – 2014. – № 34. – С. 75–81 (0,4 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Формування штату найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах окремих областей Північно-Східного регіону України / Клєцова Н. В. // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління “Управління економічним розвитком промислових підприємств регіону”. – Серія “Економіка”. – Т. ХV. – Вип. 287. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – С. 56–62 (0,4 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Сучасні підходи до побудови менеджменту персоналу на сільськогосподарських підприємствах / Клєцова Н. В. // Економічний простір. – 2013. – № 80. – С. 186–197 (0,6 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Поліпшення інвестиційного середовища для розвитку підприємств з іноземними інвестиціями у сільському господарстві Сумської області / Клєцова Н. В. // Вісник Донецького національного університету. Cерія В “Економіка і право”. – 2012. – № 1. – С. 61–65 (0,6 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Вдосконалення управління якістю продукції у хлібопекарських підприємствах / Н. В. Клєцова, О. В. Ященко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 2, Т. 3 (175). – С. 61–65 (особистий внесок: проаналізовано основні фактори впливу на обсяги виробництва продукції хлібопекарських підприємств; на основі побудови оптимізаційної моделі запропоновано оптимальний план обсягів виробництва хлібобулочних виробів в асортименті для конкретного підприємства) (автору належить 0,4 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Кластеризація сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями в сучасних умовах господарювання/ Клєцова Н. В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць Приазовського державного технічного університету, Т. 2. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – С. 55–60 (0,5 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Методи оцінки рівня розвитку інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової нестабільності/ Клєцова Н. В. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Cерія “Економіка і менеджмент”. – 2010. – № 5/2 (40). – С. 89–96 (0,6 друк. арк.). Index Copernicus

Клєцова Н. В. Формування інвестиційного клімату у сільськогосподарських підприємствах з іноземними інвестиціями Сумщини / Н. В. Клєцова // Экономика Крыма. – 2009. – № 26. – С. 48–52 (0,5 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Прогнозування змін в інвестиційному забезпеченні аграрного сектору економіки Сумської області / Н. В. Клєцова // Агросвіт. – 2009. – № 17. – C. 31–38 (0,8 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Методологія дослідження інвестиційної привабливості підприємств Сумської області / Н. В. Клєцова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Cерія “Економіка та менеджмент”. – 2009. – № 5 (36). – С. 109–115 (0,5 друк. арк.). Index Copernicus

Клєцова Н. В. Кластерна модель оцінки інвестиційного середовища підприємств з іноземними інвестиціями у сільському господарстві Сумської області / Н.В. Клєцова // Вісник ХНТУСГ. – 2009. – № 85. – С. 177–187 (0,5 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Іноземне інвестування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку міжнародної співпраці / Л. І. Михайлова, Н. В Клєцова // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сборник научных трудов / Донецкий национальный университет. – Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2009. – С. 573–578 (особистий внесок: обґрунтування критеріїв вибору країни-інвестування іноземним інвестором та позитивних аспектів іноземного інвестування сільськогосподарських підприємств) (автору належить 0,3 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Іноземне інвестування підприємств Сумської області / Н. В. Клєцова // Вісник Черкаського університету. Cерія “Економічні науки”. – 2009. – Вип. 153. – С. 89–95 (0,3 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Залучення прямих іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства: регіональний аспект / Н. В. Клєцова // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – C. 89–95 (0,5 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Економічна сутність інвестицій, їх види та передумови залучення іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства / Н. В. Клєцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 13. – C. 14–19 (0,7 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Сутність та еволюція поняття спільного підприємства / Н. В. Клєцова // Вісник Сумського НАУ. Серія “Економіка та менеджмент”. – 2008. – Вип. 7/1(29). – С. 26–30 (0,3 друк. арк.). Index Copernicus

Тези доповідей, статті та матеріали науково-практичних конференцій України:

Клєцова Н. В. Мотивація праці персоналу при здійсненні ЗЕД / КлєцоваН. В. // Сучасні проблеми формування, розвитку і використання ресурсного потенціалу АПК : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 30 березня 2017 року). – Полтава : кафедра економіки підприємства ПДАА, 2017. – С. 99–103 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Мотивація найманих працівників на ДП “Сумська біологічна фабрика” / Клєцова Н. В., Лакізін М. В. // Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів всеукраїнської інтернет-конференції, присвячено 95-річчю Університету державної фіскальної служби України / Міністерство освіти і науки України, Державна фіскальна служба України [та ін.] (27-28 жовтня 2016 р.). – Ірпінь, Т. 1, 2016. – С. 435–439 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Національні особливості правового регулювання відпусток найманих працівників / Клєцова Н. В. // Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів всеукраїнської інтернет-конференції, присвячено 95-річчю Університету державної фіскальної служби України / Міністерство освіти і науки України, Державна фіскальна служба України [та ін.] (27-28 жовтня 2016 р.). – Ірпінь, Т. 1, 2016. – С. 432–435 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Застосування строкового трудового договору як способу оптимізації витрат на персонал / Клєцова Н. В. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20–21 квітня 2016 р.). – В. 3 т. / Т.І. – Суми, 2016. – С. 92 (0,15 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Основні підходи орієнтованості найманих працівників підприємства на споживачів / КлєцоваН. В. // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 грудня 2015 р.). – Кременчук, 2015. – С. 217–218 (0,1 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Маркетинг та управління талантами – невід’ємні складові стратегії роботодавця / Н. В. Клєцова // Міжнародний маркетинг: проблеми і перспективи розвитку в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції(12 листопада 2015 р.); Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Інститут міжнародних відносин, 2015. – С. 20–22 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Управління найманими працівниками з високим потенціалом в сільськогосподарських підприємствах України в умовах євроінтеграційних процесів / КлєцоваН. В. // Аграрна наука, освіта, виробництво: Європейський досвід для України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 листопада 2015 р.). – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – С. 544–548 (0,4 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Аутплейсмент як спосіб звільнення персоналу в сільськогосподарських підприємствах / Клєцова Н. В. // Проблеми економіки, менеджменту та сільської кооперації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12-13 травня 2015 р.). – Львів: Видавнича організація “Магнолія Плюс”, 2015. – С. 275–278 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Формування основних етапів працевлаштування / Клєцова Н. В. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В. 3 т./Т.І. – Суми, 2015. – С. 247 (0,1 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Звільнення найманих працівників підприємства в умовах кризи / Клєцова Н. В. // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 березня 2015 р.) / ред. кол. К. С. Шапошников [та ін.]. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 132–135 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Основні підходи пошуку кваліфікованого персоналу на сільськогосподарських підприємствах / Клєцова Н. В. // Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств України: матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (25 березня 2014 р.). – Харків: ТОВ “Видавництво “Форт”, 2014. – С. 45–46 (0,1 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Наслідки плинності кадрів / Клєцова Н. В. // Сучасні тенденції управління підприємствами: методологія та практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2013 р.). – Харків, 2013. – С. 23–32 (0,3 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Управління персоналом на сільськогосподарських підприємствах Сумської області / Клєцова Н. В. // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри менеджменту (2-3 лютого 2012 р.). – К.: КНЕУ, 2012. – С. 69–72 (0,1 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах з іноземними інвестиціями Білопільського району Сумської області / Клєцова Н. В. // Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2011 р.); Т. 2: Стратегія підприємства: сучасні особливості, інвестиційні та екологічні пріоритети. – Київ-Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011. – С. 72–74 (0,1 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Формування базової системи менеджменту персоналу на сільськогосподарських підприємствах / Клєцова Н. В. // Проблеми сталого розвитку агросфери: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНА ім. В. В. Докучаєва (4-6 жовтня 2011 р.) / Міністерство аграрної політики та продовольства України, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2011. – С. 230–233 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Іноземні інвестиції як мотиваційний інструмент відтворювальної функції управління персоналом / Н. В. Клєцова, Т. М. Харченко // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали доповідей учасників четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції (27-28 травня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізький національний технічний університет [та ін.]. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 146–147 (0,1 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Управління виробництвом та просуванням товару на зовнішні ринки / Клєцова Н. В., Попик Т. Є. // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (15-16 квітня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Ялта, 2011. – С. 152–156 (особистий внесок: обґрунтування інструментів управління виробництвом та просування товарів на зовнішні ринки, аналіз форм просування товару,запропоновано заходи щодо вдосконалення системи просування продукції на зовнішні ринки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності) (автору належить 0,4 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Формування кола цілей для сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями / КлєцоваН. В., Клєцов А. М. // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: матеріали IV Міжнародного форуму молодих вчених (12 травня 2010 р.) / [Міністерство аграрної політики України, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка], Т. 2. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 225–227 (0,1 друк. арк.).

Клєцова Н. В Особливості маркетингового менеджменту на підприємствах / Клєцова Н. В., Ященко О. В. // Економіка і управління в умовах глобалізації: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (1-7 грудня 2010 р.) / Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки та упр., Т. 2. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С. 359–362 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Проблеми та перспективи іноземного інвестування агропромислового комплексу Сумської області / Н. В. Клєцова // Інновації для сільського господарства: тези Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрів та студентів (26 березня 2009 р.) / Міністерство аграрної політики України, Житомирський національний агроекологічний університет [та ін.]. – Житомир: Житомирський державний університет ім. І. Франка, 2009. – С. 59–60 (0,1друк. арк.).

Клєцова Н. В. Іноземне інвестування підприємств агропромислового комплексу Сумської області / Н. В. Клєцова // Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль-Чортків, 2009 р.). Ч. 2 / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет [та ін.]. – Тернопіль: Вектор, 2009. – С. 152–154 (0,2друк. арк.).

Клєцова Н. В. Шляхи вдосконалення розвитку іноземного інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку [наукове видання] / Н. В. Клєцова. – Суми: ВВП “Мрія”, 2009. – 40 с(1,6 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Підприємства з іноземними інвестиціями – складова міжнародного співробітництва / Н. В. Клєцова // Дні науки – 2008: збірник тез доповідей науково-практичних конференцій (23-24 жовтня 2008 р.). Т. 1 / [Класичний приватний університет]. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – С. 156–157 (0,1друк. арк.).

Клєцова Н. В. Спільні підприємства як винахід інвестиційної діяльності / Н. В. Клєцова // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали V Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів (5-6 червня 2008 р.). Т. 2 / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ Донецький національний технічний університет [та ін.]. – Донецьк: ДВНЗ Донецький національний технічний університет, 2008. – С. 62–64 (0,1друк. арк.).

Клєцова Н. В. Конкурентні переваги функціонування спільних підприємств в АПК / Н. В. Клєцова // Формування конкурентоздатності підприємств АПК: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження д.е.н., проф. РабштиниВ. М. / Міністерство освіти і науки України, Полтавська державна аграрна академія [та ін.]. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – С. 231–234 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Історія становлення та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями / Н. В. Клєцова // Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 жовтня 2008 р.). У 3-х частинах. Ч. 2 / Національна академія наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України [та ін.]. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – С. 253–256 (0,3друк. арк.).

Клєцова Н. В. Інвестиційна діяльність як передумова розвитку конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств України та Сумської області / Н. В. Клєцова // Проблемы и пути повышения конкурентоспособности предприятий: материалы II Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учених (9-11 октября 2008 г.) / [Министерство образования и науки Украины, Севастопольский национальный технический университет и др.]. – Севастополь: СевНТУ, 2008. – С. 94–95 (0,1друк. арк.).

Клєцова Н. В. Інвестиційна діяльність – невід’ємна складова розвитку агропромислового комплексу України / Н. В. Клєцова // Аграрний форум–2008: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-18 жовтня 2008 р.) / Міністерство аграрної політики України, Сумський національний аграрний університет. – Суми: Університетська книга, 2008. – С. 149–150 (0,1друк. арк.).

Клєцова Н. В. Інвестиційна діяльність в умовах глобалізаційних процесів / Н. В. Клєцова // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 листопада 2008 р.). Тези доповідей. Ч. 1 / Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет [та ін.]. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – С. 64–65 (0,1друк. арк.).

Клєцова Н. В. Інвестиційна діяльність в Україні як візитна картка до міжнародної економічної інтеграції / Н. В. Клєцова // Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя факультету міжнародного бізнесу та менеджменту (22-24 жовтня 2008 р.) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 83–86 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Взаємозалежність спільних підприємств та глобалізації економічних процесів / Н. В. Клєцова // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів на сучасному етапі: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів (23-24 жовтня 2008 р.) / [Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет та ін.]. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – С. 45–47 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Актуальність державної підтримки спільних підприємств / Н. В. Клєцова // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (4-20 квітня 2006 р.). Ч. 2 / Міністерство агарної політики України, Сумський національний аграрний університет. – Суми: ВТД ”Університетська книга”, 2006. – С. 55–56 (0,1 друк. арк.).

Тези доповідей, статті та матеріали науково-практичних конференцій у зарубіжних виданнях:

Klietsova N. Improvement of the Ukrainian Labor Legislation Concerning the Hired Workers’ Employment Protection in the Context of European Integration: Economic and Legal Aspect / Klietsova N.// Materials of the International Science Conference „Role and Importance of International and Supranational Law in the Modern World” (27th of October 2017), Sofia, Bulgaria (у друці

Klietsova N. Employment Policy in the Context of European Integration of Ukraine / Nataliia Klietsova, Nataliia Volchenko // Finance and Management Journal of the Faculty of Economic Sciences University of Warmia and Mazury in Olsztyn, POLAND, 2017 Volume 2(1).– 41-51 p. (особистий внесок: проаналізовано основні фактори безробіття працездатного населення; доведено, що рівень зайнятості населення світу тісно пов’язаний з плинністю персоналу організації; досліджено ефективність використання найманих працівників окремих областей Північно-Східного регіону України; виявлено, що скорочення штату іноді призводить не просто до оптимізації витрат на персонал підприємства, але і сприяє розширенню ринків збуту продукції або послуг, що надаються, підвищення ціни на продукцію; встановлено необхідність застосування методичного підходу, який дозволить власникам і керівникам організацій спрогнозувати прибуток підприємства, виявити майбутніх партнерів, визначити резерв кадрів організацій) (автору належить 0,4 друк. арк.)

Клецова Н. В. Пути сокращения расходов на персонал в сельскохозяйственных предприятиях/ Н. В. Клецова // Никоновские чтения-2016. Научно-технологическое развитие АПК: проблемы и перспективы / Федеральное агентство научных организаций, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова [и др.]. – М.: ВИАПИ им. А. А. Никонова: Энциклопедия российских деревень, 2016. – С. 352–355 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Умови сумлінної праці найманих працівників підприємств у галузі сільського господарства / КлєцоваН. В. // Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: International Scientific-Practical Conference (30th June, 2016). – Part II. – Lisbon (Portugal): Baltija Publishing, 2016. – P. 32–35 (0,2 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Оптимізація витрат на персонал у сільськогосподарських підприємствах України / КлєцоваН. В. // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings (January 29, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 179–182 (0,2 друк. арк.).

Клецова Н. В. Новый взгляд на управление персоналом в сельскохозяйственных предприятиях / Н. В. Клецова // Аграрная политика современной России: научно-методологические аспекты и стратегия реализации: Никоновские чтения–2015 / Федеральное агентство научных организаций, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им.А. А. Никонова [и др.]. – М.: ВИАПИ им. А. А. Никонова: Энциклопедия российских деревень, 2015. – С. 500–502 (0,2 друк. арк.).

Клецова Н. В. Взаимосвязь эффективности использования персонала с его мотивацией на сельскохозяйственных предприятиях / Клецова Н. В. // Научное обеспечение агропромышленного производства: материалы Международной научно-практической конференции (Курск, 25-27 января 2012 г.); Ч. 1 / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУВПО Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова. – Курск : Изд-во Курск. гос. с-х ак., 2012. – С. 47–51 (0,3 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Інвестиційне середовище сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями / Клєцова Н. В. // Perspectywiczne opracowania są nauką i technikami – 2011: materiały VII międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (7-15 listopada 2011 roku.); Volume 4: Ekonomiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia, 2011. – С. 57–59 (0,2 друк. арк.).КлєцоваН. В. Анализ рыночных возможностей Украины в сфере международной торговли мясными продуктами / Клєцова Н. В. // Экономика глазами молодых: материалы IV Международного экономического форума молодых учених (Вилейка, 3-5 июня 2011 г.) / Министерство образования Республики Беларусь, УО Белорусский государственный экономический университет. – Минск: БГЭУ, 2011. – С. 164–165 (0,1 друк. арк.)

Клецова Н. В. Сценарии развития внешнеэкономической деятельности в АПК Украины при реализации её интеграционных стремлений / Н. В. Клецова // Глобализация и аграрная экономика России: тенденции, возможные стратегии и риски: Никоновские чтения–2011 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им.А.А. Никонова [и др.]. – М.: ВИАПИ им. А. А. Никонова: Энциклопедия российских деревень, 2011. – С. 433–435 (0,2 друк. арк.).

Клецова Н. В. Кластер как одна из интеграционных форм организации инновационной деятельности предприятий с иностранными инвестициями Сумской области / Н. В. Клецова // Рыночная интеграция в агропродовольственном секторе: тенденции, проблемы, государственное регулирование: Никоновские чтения–2010 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова [и др.]. – М.: ВИАПИ им. А. А. Никонова: Энциклопедия российских деревень, 2010. – С. 413–415 (0,2 друк. арк.).

Клецова Н. В. Особенность рисков при осуществлении совместной инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий / Клецова Н. В.// Модернизация АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности государства: материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (Курск, 8-10 декабря 2010 г.); Ч. 1 / ФГБОУВПО Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова. – Курск: Изд-во Курск. гос. с-х ак., 2011. – С. 93–95 (0,1 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Иностранные инвестиции в предприятия Сумской области Украины / Н. В. Клецова // Экономика глазами молодых: материалы IIМеждународного экономического форума молодых учених (Вилейка, 29-31 мая 2009 г.) / Министерство образования Республики Беларусь, УО Белорусский государственный экономический университет. – Минск: БГЭУ, 2009. – С. 41–42 (0,1 друк. арк.).

Клєцова Н. В. Совместные предприятия Украины как одно из направлений инновационной деятельности АПК / Н. В. Клецова // Роль инноваций в развитии агропромышленного комплекса: Никоновские чтения –2008 / Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова [и др.]. – М.: ВИАПИ им. А. А. Никонова: Энциклопедия российских деревень, 2008. – С. 550–552(0,2 друк. арк.).

Основні навчально-методичні праці:

 1. Labor Law. Guidelines for independent study of “Labor Law” courses, for the 2ndyears students full-time and distance learning, training direction: 6.030601 “Management”, educational degree: bachelor / Klietsova N. – Sumy, 2017, – 34 p.
 2. Labor Law. Methodological guidelines for practical classes of “Labor Law” courses, for the 2ndyears students full-time and distance learning, training direction: 6.030601 “Management”, educational degree: bachelor / Klietsova N. – Sumy, 2017, – 74 p.
 3. Lecture notes of “Labor Law” courses, for the 2nd year students full-time and distance learning, training direction: 6.030601 “Management”, educational qualification: bachelor / Klietsova N. – Sumy, 2017, – 79 p.
 4. Foreign economic activity of an enterprise. Guidelines for independent study of “Foreign economic activity of an enterprise” courses, for the 3rd-4thyears students full-time and distance learning, training direction: 073 “Management”, educational degree: bachelor / Klietsova N. – Sumy, 2017, – 33 p.
 5. Foreign economic activity of an enterprise. Guidelines for practical classes of “Foreign economic activity of an enterprise” courses, for the 3rd-4thyears students full-time and distance learning, training direction: 073 “Management”, educational degree: bachelor / Klietsova N. – Sumy, 2017, – 46 p.
 6. Lecture notes of “Foreign economic activity of an enterprise” courses, for the 3rd-4thyears students full-time and distance learning, training direction: 073 “Management”, educational degree: bachelor / Klietsova N. – Sumy, 2017, – 82 p.
 7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины “Внешнеэкономическая деятельность предприятия” для студентов 3-4 курса дневной и заочной формы обучения направления подготовки: 073 “Менеджмент”, образовательного уровня “бакалавр”/ Клецова Н. В. – Сумы, 2017. – 44 с.
 8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине “Внешнеэкономическая деятельность предприятия” для студентов 3-4 курса дневной и заочной формы обучения направления подготовки: 073 “Менеджмент”, образовательного уровня “бакалавр”/ Клецова Н. В. – Сумы, 2017. – 57 с.
 9. Конспект лекций по дисциплине “Внешнеэкономическая деятельность предприятия” для студентов 3-4 курса дневной и заочной формы обучения направления подготовки: 073 “Менеджмент”, образовательного уровня “бакалавр”/ Клецова Н. В. – Сумы, 2017. – 76 с.
 10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів 3-4курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки: 073 “Менеджмент”, освітнього ступеня “бакалавр” / Клєцова Н. В. – Суми, 2017. – 42 с.
 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів 3-4курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки: 073 “Менеджмент”, освітнього ступеня “бакалавр” / Клєцова Н. В. – Суми, 2017. – 48 с.
 12. Конспект лекцій з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” для студентів 3-4курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки: 073 “Менеджмент”, освітнього ступеня “бакалавр” / Клєцова Н. В. – Суми, 2017. – 89 с.
 13. Research Science. Guidelines for independent study of “Research Science” courses, for the 1st -4th year students full-time and distance learning, specialty: 073 “Management”, educational degree: bachelor / Klietsova N. – Sumy, 2017, – 31 p.
 14. Research Science. Guidelines for practical classes of “Research Science” courses, for the 1st -4th year students full-time and distance learning, specialty: 073 “Management”, educational degree: bachelor / Klietsova N. – Sumy, 2017, – 54 p.
 15. Lecture notes of “Research Science” courses, for the 1st -4th year students full-time and distance learning, specialty: 073 “Management”, educational degree: bachelor / Klietsova N. – Sumy, 2017, – 61 p.
 16. Основы научных исследований. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины “Основы научных исследований” для студентов 4 курса дневной и заочной формы обучения направления подготовки: 073 “Менеджмент”, образовательно-квалификационного уровня “бакалавр” / Клецова Н. В. – Сумы, 2017. – 39 с.
 17. Основы научных исследований. Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине “Основы научных исследований” для студентов 4 курса дневной и заочной формы обучения направления подготовки: 073 “Менеджмент”, образовательно-квалификационного уровня “бакалавр” / Клецова Н. В. – Сумы, 2017. – 21 с.
 18. Конспект лекций по дисциплине “Основы научных исследований” для студентов 4 курса дневной и заочной формы обучения направления подготовки: 073 “Менеджмент”, образовательно-квалификационного уровня “бакалавр” / Клецова Н. В. – Сумы, 2017. – 38 с.
 19. Основи наукових досліджень. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів 4курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки: 073 “Менеджмент”, освітнього ступеня “бакалавр” / Клєцова Н. В. – Суми, 2017. – 29 с.
 20. Основи наукових досліджень. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки: 073 “Менеджмент”, освітнього ступеня “бакалавр” / Клєцова Н. В.– Суми, 2017. – 70 с.
 21. Конспект лекцій з дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки: 073 “Менеджмент”, освітнього ступеня “бакалавр”/ Клєцова Н. В. – Суми, 2017. – 39 с.
 22. Конспект лекцій з дисципліни “Трудове право” для студентів 2курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 “Менеджмент”, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (англ. мовою) /конспект/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 25 с.
 23. Конспект лекцій з дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів 1курсу денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 “Менеджмент”, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» /конспект/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 24 с.
 24. Конспект лекцій з дисципліни “Research Science” для студентів 1курсу денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 “Менеджмент”, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (англ. мовою) /конспект/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 25 с.
 25. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів 1курсу денної та заочної форми навчання навчання напряму 6.030601 “Менеджмент”, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» /рекомендації/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 33 с.
 26. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів 1курсу денної та заочної форми навчання навчання напряму 6.030601 “Менеджмент”, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» /рекомендації/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 20 с.
 27. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни “Research Science” для студентів 1курсу денної та заочної форми навчання навчання напряму 6.030601 “Менеджмент”, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» /рекомендації/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 24 с.
 28. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “Research Science” для студентів 1курсу денної та заочної форми навчання навчання напряму 6.030601 “Менеджмент”, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» /рекомендації/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 15 с.
 29. Конспект лекцій з дисципліни “Управління персоналом” для студентів 6курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” /конспект/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 27 с.
 30. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни “Управління персоналом” для студентів 6курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” /рекомендації/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 73 с.
 31. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни “Управління персоналом” для студентів 6 курсу денної та заочної форми навчання спеціаль-ності: 8.09010201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” /рекомендації/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 44 с.
 32. Робочий зошит для практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Етика і естетика» для студентів 1курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 “Менеджмент”, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (англ. мовою) /рекомендації/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 70 с.
 33. Робочий зошит для практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів 2курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 “Менеджмент”, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (англ. мовою) /рекомендації/. – Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2015. – 75 с.