Співробітники

КУРИЛО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин

Автобіографічна довідка

У 2006 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. Диплом із відзнакою.

У 2018 році закінчив Сумський національний аграрний університет. Здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; професійна кваліфікація- головний фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; економіст-аналітик.

Успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові засади участі України в СНД у контексті міжнародної регіональної інтеграції»(спеціальність 12.00.11-міжнародне право) в  Інституті Законодавства Верховної Ради України.

Науковий ступінь кандидата юридичних наук присвоєно 26 вересня 2012 року.

Тривалий час працював в органах прокуратури та успішно поєднував практичну та наукову діяльність.

З вересня 2017 року- доцент кафедри міжнародних відносин юридичного факультету Сумського національного аграрного університету.

Олексій Миколайович є автором ряду наукових та навчально-методичних праць.