Проходження практики

Навчальна і виробнича практика студентів юридичного факультету є важливою складовою частиною навчального процесу. Практика організовується і проводиться з метою набуття та удосконалення практичних навичок у виконанні обов’язків за посадовим призначенням, а також для поглиблення та закріплення отриманих знань і умінь. Протягом навчання студенти проходять навчальну (ознайомчу), виробничу та переддипломну практику.

Навчальна практика є першим і важливим етапом входження студентів до навчального процесу у вищому навчальному закладі. Метою навчальної практики є формування у студентів активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності в юридичній галузі.

Програма практики передбачає ознайомлення студентів з майбутньою професією, з характером, змістом та умовами організації роботи юридичної служби, структурою органів влади, виробничого процесу, сприяє формуванню професійних навичок з обраної спеціальності.

Метою виробничої практики є засвоєння та поглиблення теоретичних знань у сфері цивільного, сімейного, трудового, земельного, господарського, права, а також ознайомлення зі структурою й діяльністю юридичних служб та судів, вивчення нормативного матеріалу, яким регламентується діяльність нотаріусів, адвокатських об’єднань, складання юридичної документації .

Базами виробничої та переддипломної практик студентів є державні та приватні установи, підприємства, організації, які мають відповідні можливості для забезпечення виконання затвердженої програми.

На сьогодні основними базами практик є : Управління Державної судової адміністрації у місті Суми, Управління юстиції в Сумській області , Управління земельних ресурсів в Сумській області, нотаріальні контори, адвокатські об’єднання, підприємства, установи, організації. з яким Університет уклав угоду про співпрацю в галузі освітньої діяльності.

Кожен вид бази практики характеризується паспортом практики та договорами про її проведення.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Студентам надається можливість повністю реалізувати свої бажання та здібності щодо вибору місця проходження практики.

З метою залучення студентів до практичної роботи на юридичному факультеті успішно працює Юридична клініка «Довіра», на базі якої закріплюються теоретичні знання, отримані студентами у процесі навчання, формуються навички практичної наукової діяльності студентів. Завданням юридичної клініки є поєднання теоретичного навчання з практикою, формування у студента-юриста професійних навичок, активної суспільної позиції і правосвідомості.