Співпраця юридичного факультету Сумського НАУ із науковими та освітніми установами

Юридичний факультет співпрацює з визнаними науковими центрами, серед яких Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Одеська національна юридична академія, Національний університет природоресурсів та біотехнологій та ін. Серед європейських навчальних закладів партнерами у співпраці виступали Варминсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща), Університет Мартина-Лютера, Халлє (Німеччина). Відповідно до Договору № 01-ОС/07 юридичний факультет співпрацює із ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», що дозволяє повністю забезпечити навчальний процес сучасним правовим програмним матеріалом. Стала доброю традицією співпраця юридичного факультету із польською організацією «Свобода», за допомогою якої та залучених польських урядових коштів та коштів ЄС щорічно здійснюються молодіжні обміни з Республікою Польща.

Форми співпраці є найрізноманітнішими: від укладення договорів про співпрацю (зокрема, із Варминсько-Мазурським університетом в Ольштині (Польща), Інститутом законодавства Верховної Ради України, Науково-дослідним центром правової інформатики Академії правових наук України тощо) до участі в міжнародних грандах, проектах та наукових конференціях, семінарах, круглих столах студентів та викладачів факультету. Результатом наукової співпраці з Інститутом законодавства Верховної Ради України стали захисти двох докторських та однієї кандидатської дисертації викладачами юридичного факультету.

Науковці факультету поглиблено досліджують проблеми держави і права, залучають до співпраці аспірантів, здобувачів та студентів. Результати наукових досліджень стали основою для отримання державних замовлень на науково-практичні тематики за рахунок державного бюджету. Так, за 2007-2015 роки факультет виконав одинадцять науково-практичних тем на замовлення Міністерства аграрної політики України. Результати досліджень захищалися на конференціях, які проводилися в Сумському НАУ та інших навчальних закладах України.

Уже стала доброю традицією співпраця юридичного факультету із Народним центром культури у Варшаві, з яким за допомогою його осередку «Свобода» в Ольштині щорічно на основі грандівських програм організовуються молодіжні поїздки до Польщі. Подібний досвід є надзвичайно корисним для учнів профільних юридичних класів  Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, оскільки дозволяє молоді не лише розширити кругозір, а й познайомитись із однолітками в сусідній країні.

Кращі студенти юридичного факультету регулярно запрошуються на семінари, громадські слухання, які проводить Інститут законодавства Верховної Ради України, беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах тощо. Крім участі в конференціях та круглих столах, студенти юридичного факультету щороку беруть активну участь у різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах та читаннях. За бажанням студент може взяти участь у програмі міжнародного обміну студентів із Вармінсько-Мазурським університетом в Польщі (Ольштин).

Юридичний факультет Сумського НАУ здійснює співпрацю із головним, міським та територіальними управліннями юстиції Сумської ОДА, Координаційною радою молодих юристів при Головному управлінні юстиції в Сумській області щодо правового виховання населення та подолання правового нігілізму серед сумчан.

На основі отриманого практичного досвіду від консультування клієнтів щодо проблем працевлаштування було побудовано тісну співпрацю між юридичною клінікою і Сумським міським центром зайнятості у формі проведення студентами-консультантами семінарів для безробітних на зазначену тематику. На семінарах висвітлюються актуальні правові аспекти пошуку роботи, прийому на роботу, оплати праці, соціальних гарантій для працівників, заохочення, умов і підстав звільнення працівників, питання обрахування трудового і страхового стажу і т. ін.

Юридична клініка «Довіра» співпрацює зі ЗМІ, у тому числі із місцевими телекомпаніями. У телепрограмах, зокрема «Правові аспекти», студентами клініки надаються роз’яснення актуальних для громадян правових питань: проблем працевлаштування, захисту прав споживачів, організації робочого часу працівників тощо.

Викладачі кафедри беруть участь у загальноміських культурно-просвітницьких заходах у рамках діяльності громадських організацій (Спілка краєзнавців України, «Просвіта» тощо). Спільно з бібліотекою СНАУ викладачі кафедри організовують заходи, присвячені історичним подіям, пам’ятним датам, видатним діячам.